Tietosuojaseloste

Jenni Tuhkanen Photography -verkkokaupan / Crazy Parrot Groupin rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen. Seloste on voimassa 11.6.2019 alkaen, ja sitä voidaan päivittää ajoittain. Viimeisin päivitys: 4.3.2020

Rekisterinpitäjä

Crazy Parrot Group / Jenni Tuhkanen Photography

Yhteystiedot

c/o MOW Supernova
Vuolteenkatu 1
FI-33100 Tampere

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Crazy Parrot Group/Jenni Tuhkanen Photography
Jenni Tuhkanen
c/o MOW Supernova
Vuolteenkatu 1
FI-33100 Tampere
jenni@jennituhkanen.com

Rekisteröidyt

Jenni Tuhkanen Photography -verkkokauppa / Crazy Parrot Group pitää yllä asiakas-, tavarantoimittaja- ja markkinointirekistereitä. Rekistereissä on nykyisten asiakkaiden, potentiaalisten asiakkaiden sekä nykyisten ja potentiaalisten tavarantoimittajien yhteystiedot.

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekistereissä olevia henkilötietoja käytetään seuraaviin tarkoituksiin:

 • Asiakkaiden henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella.
 • Potentiaalisten asiakkaiden henkilötietoja käytetään esim. sähköpostilla, puhelimitse tai yhteydenottolomakkeella vastaanotettujen tarjouspyyntöjen tai muiden yhteydenottojen käsittelemiseksi.
 • Henkilötietoja käsitellään asiakkuuden, yhteistyökumppanuuden tai suostumuksen perusteella (esim. messuilla tai muissa tapahtumissa kerätyt potentiaalisten asiakkaiden tai yhteistyökumppaneiden yhteystiedot tai lomakkeella tai vastaavalla tavalla kysytty markkinointilupa).

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • asiakassuhteen hoitaminen
 • tavarantoimittajasuhteen hoitaminen
 • tilausten toimittaminen ja/tai toimeksiantojen suorittaminen sopimuksen mukaisella tavalla
 • tuotteistamme ja palveluistamme kertominen

Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakas-, tavarantoimittaja- ja markkinointirekisteri voivat sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

 • henkilön nimi tai yrityksen/organisaation ja yhteyshenkilön nimi
 • yhteyshenkilön asema
 • yrityksen/organisaation ja/tai henkilön osoite
 • muut mahdolliset toimitus- ja laskutustiedot
 • sähköposti
 • puhelinnumero

Asiakastiedot

 • tiedot tilatuista tuotteista ja/tai palveluista ja niiden muutoksista
 • tiedot tilauksen ja/tai tarjouspyynnön päivämäärästä ja yhteydenottokanavasta
 • muut asiakas- tai tavarantoimittajasuhteeseen ja tilattuun tuotteeseen tai palveluun liittyvät tiedot

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen jenni@jennituhkanen.com tai Jenni Tuhkanen Photography / Crazy Parrot Group, c/o MOW Supernova, Vuolteenkatu 1, FI-33100 Tampere.

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai tavarantoimittajasuhteeseen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen milloin tahansa.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: tietosuoja.fi/yhteystiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot saadaan säännönmukaisesti

 • asiakkaalta tai tavarantoimittajalta itseltään asiakassuhteen tai tavarantoimittajasuhteen syntyessä, eli asiakkaan tilatessa tuotteen tai palvelun tai potentiaalisen tavarantoimittajan ottaessa yhteyttä yhteistyömahdollisuutta varten
 • maksupalveluntarjoajalta maksun suorittamista ja tilauksen toteuttamista varten
 • potentiaalisilta tavarantoimittajilta heidän julkisesti saatavilla olevista tiedoistaan, esim. tavarantoimittajan omalta verkkosivustolta
 • asiakkaalta tai alihankkijalta itseltään verkkolomakkeen, sähköpostin tai muun viestintävälineen kautta tai esim. messu- tai muun tapaamisen yhteydessä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Jenni Tuhkanen Photography -verkkokaupan / Crazy Parrot Groupin ulkopuolelle.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:

 • Sähköposti- ja kotisivupalveluntarjoaja Zoner Oy: www.zoner.fi
 • Klarna ja Paypal

Käsittelyn kesto

Henkilötietojen käsittelyä koskevat seuraavat yleiset periaatteet.

 • Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus tai tavarantoimittajasuhde on voimassa.
 • Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta tai ilmoittamalla asiasta sähköpostitse osoitteeseen jenni@jennituhkanen.com.

Henkilötietojen käsittelijät

Rekistereissä olevia tietoja käsittelee Jenni Tuhkanen Photography -verkkokaupan / Crazy Parrot Groupin henkilöstö sekä verkkokauppaostoksen ja sen toimittamisen edellyttämät yhteistyökumpppaneiden, palveluntarjoajien ja/tai tavarantoimittajien edustajat. Jenni Tuhkanen Photography -verkkokauppa / Crazy Parrot Group ei luovuta yhteistyökumppaneilleen, palveluntarjoajilleen ja/tai tavarantoimittajilleen muita asiakkaan henkilötietoja, kuin kyseisen palvelun kannalta on tarpeen.

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle (esim. verkkokauppa-, verkkosivu- ja sähköpostipalveluntarjoajan tekninen tuki, valmiiden tuotteiden postitus), jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei lähtökohtaisesti siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. PayPalin toiminta pohjautuu tietokoneiden, pilvipohjaisten palvelinten sekä muun infrastruktuurin ja tietotekniikan verkostoon, johon kuuluu muun muassa kolmannen osapuolen palveluntarjoajia. Nämä osapuolet voivat sijaita Euroopan talousalueen ja Sveitsin ulkopuolella, joten jos asiakas valitsee maksutavaksi PayPalin, hänen PayPalille antamiaan tietoja voidaan siirtää näihin maihin PayPalin tietosuojakäytännön mukaisesti. Jos asiakas valitsee maksutavaksi Klarnan, asiakkaan Klarnalle antamia tietoja voidaan käsitellä ja siirtää Klarnan tietosuojakäytännön mukaisesti.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.